12.8 °C
47.7 % %

Indeks ryzyka pożaru (CBI)

20fireDescription0

CBI = (((110 - 1.373 * RH) - 0.54 * (10.20 - T)) * (124 * 10(-0.0142 * RH)))/60

T air temperature [°C]
RH relative humidity [ %]

Wygląd

Zmiana wyglądu...

Jednostki

Język